Gorące rabaty - gwarancja dostawy łóżka w czerwcu!

pozostało

00

dni

00

godz.

00

min

00

sek

-19%

z kodami rabatowymi

-19% Sprawdź

Regulamin promocji 60 dni PlantPur Bed

Przy zakupie Łóżka PlantPur Bed klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie i złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez podawania przyczyny w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od odebrania przesyłki. Promocja ta obowiązuje przy zamówieniu na terenie Polski. Koszty zwrotu łóżek zakupionych podczas promocji 60 dni ponosi Sklep. ​Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem wskazanego terminu. – zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), przy czym prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych.

  1. Zwracane towary muszą być kompletne oraz nieuszkodzone. Łóżko musi być spakowane w takiej samej formie jak w momencie przyjazdu do Kupującego.
  2. Klient jest zobowiązany do wysłania zdjęć zwracanego towaru na adres mailowy: kontakt@plantpur.pl
  3. Zwracany towar należy zwrócić razem z otrzymanym wraz z nim paragonem fiskalnym (fakturą) i wypełnionym formularzem o odstąpieniu od umowy, który jest dostępne na stronie plantpur.pl
  4. Sklep w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od zgłoszenia odstąpienia od umowy organizuje transport łóżka od Kupującego na swój koszt.
  5. Sklep, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od momentu otrzymania przesyłki zwraca kwotę równą cenie zakupu towaru przelewem na rachunek bankowy Kupującego chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uznana za niezawartą, a Kupujący zostaje zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sklepu. ​Sklep zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób oferowany przez sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy przez Kupującego.

Pełny regulamin sklepu